Iestādes

Jaungulbenes pagasta pārvaldes ēka
 
Jaungulbenes pagasta pārvalde
 
Pagasta pārvaldes vadītājs: Aleksandrs Vasiļjevs
Adrese: "Gulbīts",Gulbītis, Jaungulbenes pagasts,
Gulbenes novads, LV-4420
Tālrunis: 29199153
e-pasts: jaungulbene@gulbene.lv
Jaungulbenes pagasta bibliotēka atrodas Jaungulbenes pagasta pārvaldes ēkā
 
Jaungulbenes pagasta bibliotēka
 
Vadītāja: Dzidra Rudzīte
Adrese: "Gulbīts", Gulbītis, Jaungulbenes pagasts,
Gulbenes novads, LV-4420
Tālrunis: 25725922
e-pasts: jaungulbene@gulbenesbiblioteka.lv
Jaungulbenes tautas nama ēka
 
Jaungulbenes tautas nams
 
Vadītāja: Laura Jermacāne
Adrese: "Kokles", Gulbītis, Jaungulbenes pagasts,
Gulbenes novads, LV-4420
Tālrunis: 29191775
e-pasts: laura.jermacane@gulbene.lv
Gulbīša pamatskolas ēka
 
Gulbīša pamatskola
 
Direktore: Sarmīte Puriņa
Adrese: "Gulbīša pamatskola", Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420
Tālrunis: 64471780 (lietvede)
e-pasts: gulbis@gulbene.edu.lv
Sveķu pamatskolas ēka
 Sveķu pamatskola
 
Direktors: Aigars Lasis
Adrese: "Aduliena", Jaungulbenes pagasts
Gulbenes novads, LV-4420
Tālrunis/fakss: 64430434
Mobilais tālrunis: 29492995
e-pasts: sveki@gulbene.edu.lv
Pirmsskolas izglītības iestādes Pienenīte ēka
 
Pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte"
 
Vadītāja: Inese Žuka
Adrese: "Pienenīte", Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420
Tālrunis: 64470138, 28358018
e-pasts: pienenite@jaungulbene.lv
 
Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs "Jaungulbenes Alejas"
 
Vadītāja: Marika Andževa
Adrese: "Jaungulbenes Alejas", Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420
Tālrunis: 64471224, 27841274, 26546010 (vadītāja)
e-pasts: alejas@gulbene.lv
Jaungulbenes doktorāts ieeja
 
Jaungulbenes doktorāts
 
Adrese: "Pienenīte", Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420
Tālrunis: 64470152
e-pasts: vebrualeliga@inbox.lv
Jaungulbenes aptieka
 
Jaungulbenes aptieka
 
Adrese: "Mežniecība", Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420
Tālrunis: 64470122
Mājas lapa:www.manaaptieka.lv