Gulbīša pamatskola

 Gulbīša pamatskola 

Gulbīša pamatskolas ēka

 
 
Direktore: Sarmīte Puriņa
Adrese: "Gulbīša pamatskola", Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420
Tālrunis: 64471780 (lietvede)
e-pasts: gulbis@gulbene.edu.lv
Mājas lapa: www.gulbisaskola.lv

Informācija par izglītības iestādi:
 
Skolas ēka celta 1885.gadā kroga vajadzībām, bet no 1905.gada tajā bijuši dzīvokļi. Gulbīša sešgadīgā pamatskola atvērta 1928.gada 1.oktobrī.  1928./29. mācību gadā skolā bija divas klases ar 46 skolēniem un viens skolotājs - skolas dibinātājs un pirmais tās direktors Alfrēds Vārdaunis.
No 1944.gada tā darbojās kā septiņgadīgā skola, no 1954./55. m.g. kā vidusskola, bet sākot ar 2017./18. m.g. kā pamatskola.
1989.gada 1.septembrī skolas pagalmā atklāts A.Vārdauņa piemineklis, to akmenī izkalis viņa skolnieks tēlnieks Indulis Ranka. Šis piemineklis tapis 10 gadu laikā.
 
Skola īsteno šādas licencētās izglītības programmas:
 • Vispārējās pamatizglītības izglītības programmu (programmas kods 21011111).
Skolēni veiksmīgi piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Skolēniem tiek piedāvātas dažādas ārpus klases aktivitātes, piemēram, dambretes, kora, kokapstrādes, tautisko deju, teātra pulciņi.

Skolā nostiprinājušās vairākas tradīcijas:
 • Zinību diena;
 • Skolotāju diena;
 • Skolas dzimšanas diena;
 • Mārtiņdienas tirgus;
 • Miķeļdiena;
 • Ziemassvētku koncerts;
 • Lāčplēša dienai veltītās sporta sacensības;
 • Dzejas dienas;
 • Sporta diena;
 • Mācību priekšmetu erudītu konkursi;
 • Latvijas piemiņas un atceres dienu pasākumi;
 • Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas;
 • Radošu darbu un projektu nedēļa;
 • Ģimenes dienas svētku koncerts;
 • Zvaniņa svētki;
 • Izlaidums.