Sveķu pamatskola

Sveķu pamatskola
 

Sveķu pamatskolas ēka

 
 
Direktors: Aigars Lasis
Adrese: "Aduliena", Jaungulbenes pagasts
Gulbenes novads, LV-4420
Tālrunis/fakss: 64430434
Mobilais tālrunis: 29492995
e-pasts: sveki@gulbene.edu.lv

Informācija par izglītības iestādi:
 
Sveķu speciālā internātpamatskola dibināta 1963.gadā. Gadu gaitā pilnveidota materiālā bāze, labiekārtotas telpas, veikta skolas  un darbnīcu fasādes renovācija, virtuves bloka eiroremonts, apkures sistēmas modernizācija, realizēts skolas apzaļumošanas projekts, ierīkotas modernas attīrīšanas iekārtas, uzstādīti āra trenažieri. Šobrīd skolā mācās 101 izglītojamais un strādā 37 pedagogi.

Iestāde īsteno šādas izglītības programmas:

 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811);
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem attīstības traucējumiem (programmas kods 21015911);
 • profesionālās pamatizglītības programmu „Komerczinības", (programmas kods 2234102) I. profesionālās kvalifikācijas līmenī „Tirdzniecības zāles darbinieks";
 • profesionālās pamatizglītības programmu „Būvdarbi", (programmas kods 2258201) I. profesionālās kvalifikācijas līmenī „Remontstrādnieks";
 • profesionālās pamatizglītības programmu „Ēdināšanas pakalpojumi", (programmas kods 2281102) I. profesionālās kvalifikācijas līmenī „Pavāra palīgs";
Izglītojamajiem ir iespēja piedalīties:
 • sporta pulciņā;
 • radošajā darbnīcā „Čaklās rokas”;
 • apgleznošanas pulciņā;
 • vokālajā ansamblī „Baloži";
 • instrumentu spēles pulciņā;
 • dambretes pulciņā;
 • teātra kopas nodarbībās;
 • pulciņā „Dejotprieks”.
Aktīvi tiek apmeklēta bibliotēka. Tajā ir daudzveidīgs grāmatu klāsts. Bibliotēka darbojas arī kā informācijas centrs ar datoriem, kuriem ir interneta pieslēgums. Sadarbību ar vecākiem un pašvaldībām veic sociālais darbinieks. Konsultācijas sniedz izglītības psihologs. Ir regulāra un kvalitatīva bezmaksas medicīniskā aprūpe.
 
Iestādes tradīcijas:
 • Septembra saules apmirdzēta nāk Zinību diena;
 • Rudenī un pavasarī mēs dodamies ekskursijās pa  Latviju;
 • 18. novembra svētki skolā un pagastā;
 • Ar pašceptu piparkūku smaržu un koncertu pie svētku egles nāk baltie Ziemassvētki;
 • Februāris atnāk ar Valentīndienu un Meteņu karnevālu;
 • Starpskolu pasākums mūsu skolā „Teātris mūzikā”;
 • Daiļlasīšanas konkurss, Ābeču svētki;
 • Maijā visus gaidām pie sevis atvērto durvju dienā un sporta svētkos;
 • Skolas avīze un atjautības uzdevumu konkursi „Maska” visu gadu;
 • Aktīva piedalīšanās citu skolu rīkotajos konkursos, sporta sacensībās un festivālos.