Bibliotēka

 Jaungulbenes pagasta bibliotēka
 Jaungulbenes pagasta bibliotēkas iekštelpa
 
 
Vadītāja: Dzidra Rudzīte
Adrese: "Gulbīts", Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420
Tālrunis.: 25725922
e-pasts: jaungulbene@gulbenesbiblioteka.lv
 Jaungulbenes pagasta bibliotēkas iekštelpa
  Bibliotēka apmeklētājiem atvērta:
P. 830-1630
O. 830-1630
T. 830-1630
C. 830-1630
P. 800-1600
Katra mēneša 1. un 3. piektdiena metodiskā darba diena - bibliotēka apmeklētājiem slēgta.
 
 
Bibliotēka veic kultūras, izglītības, informācijas, izklaides un sabiedriskās saskarsmes centra funkcijas. Nodrošina operatīvus un kvalitatīvus iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, izmantojot bibliotēkas krājumus un internetā pieejamos informācijas resursus. Mūsu esošā un potenciālā misija ir saglabāt esošās, vai palikušās kultūras vērtības, ar domu tālāk attīstīt informatizācijas procesus, neaizmirstot, ka bibliotēkas pamatvērtība ir grāmata un rakstītais vārds.

Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi:
 • Grāmatu un preses izdevumu fondu izmantošana;
 • Novadpētniecības materiālu krājums;
 • Datoru izmantošana un bezmaksas internetpieejamība;
 • Elektroniskās datu bāzes LETONIKA un LURSOFT Laikrakstu bibliotēka;
 • SBA (starpbibliotēku abonements)  izmantošana;
 • Pieeja bibliotēku elektroniskajiem kopkatalogiem;
 • Apmeklētājus interesējošo uzziņu un informācijas sniegšana;
 • Iespieddarbu un cita veida materiālu izstādes;
 • Pasākumi bērniem un pieaugušajiem
Maksas pakalpojumi:
 • Dokumentu printēšana;
 • Kopēšana;
 • Skenēšana;
 • Brošēšana;
 • Laminēšana;
(Maksas pakalpojumu cenas apstiprinātas ar Gulbenes novada domes  apstiprināto cenrādi)