PII Pienenīte

Pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte"
 

 Pienenīte uzraksts uz loga

 
 
Vadītāja: Inese Žuka
Adrese: "Pienenīte", Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420
Tālrunis: 64470138, 28358018
e-pasts: pienenite@jaungulbene.lv
 
Iestādes darba laiks: no pirmdienas plkst. 0700 līdz piektdienas plkst. 1900
 
  • Izgītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums - ŠEIT
  • Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenīte"
    Attīstības plāns 2021. - 2024.gadam - ŠEIT

Informācija par izglītības iestādi:

PII "Pienenīte" dibināta 1973.gadā. No 1988.gada pirmsskola atrodas pašreizējās telpās. Iestādes darbības pamatmērķis ir kvalitatīvi īstenot pirmsskolas izlītības programmu un sagatavot izglītojamos pamatizglītības apguvei.
Mērķis: zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, patstāvīgi darbojas, sadarbojas ar citiem, ieinteresēti, ar prieku mācās, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.
 
Iestādē bērnus uzņem no viena gada līdz sešu/septiņu gadu vecumam.
 
PII "Pienenīte" darbojas 3 grupas:
  • 1-3 g.v. bērnu grupa "Zaķīši" 
  • 4-6 g.v. bērnu grupas "Cālīši" un "Kamenītes"
  • pirmsskolā darbojas diennakts grupa
 
Iestāde īsteno šādas izglītības programmas:
  • pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111);
  • speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (programmas kods 01015311).
Par izglītojamo izglītības procesu un labsajūtu iestādē rūpējas profesionāli, radoši pirmsskolas izglītības skolotāji un citi darbinieki. Ir iespēja saņemt logopēda palīdzību, fakultatīvi apgūt angļu valodu.