Piekļūstamības paziņojums

Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvalde saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.445”Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”(turpmāk – noteikumi Nr.445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz oficiālās statistikas tīmekļvietni – www.jaungulbene.lv

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.
 
Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?
 
Izvērtējuma apliecinošs dokuments

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr.445:

  • Lapās nav atrodami pamatstruktūras elementi un ekrāna lasītājs tos nevar nolasīt.
  • Krāsu kontrasta attiecība dažām sadaļām ir zem normas.
  • Pēc tālummaiņas lapai apakšpusē ir parādījusies horizontālās ritināšanas rīkjosla (scroll-bar), neatbilst labās prakses piemēriem.
  • Lapas nosaukumā ir redzams tikai virsraksts un tīmekļvietnes adrese, bez organizācijas nosaukuma.
  • Ievietotos kustīgos elementus nevar apstādināt.  
Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 30.05.2023. Izvērtēšanu veica Dita Laure, Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes lietvede
 
Atsauksmēm un saziņai
Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.
Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.
E-pasts: jaungulbene@gulbene.lv
Tālrunis: +371 64497616
Adrese: “Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420
Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.
 
Sūdzību iesniegšana
Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes lietvede Dita Laure, +371 64497616, +371 20287399
E-pasts: jaungulbene@gulbene.lv
 
Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.
Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija
 
Ziņas par paziņojuma sagatavošanu
Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 30.05.2023. 
Šo paziņojumu apstiprināja Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes vadītāja p.i. Jānis Kupcis